تصویر نقشه شهر برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک نمایید.
نرم افزار کنترل هوشمند ترافیک

نرم افزار مرکز کنترل ترافیک شهری برای تقاطعهای با چراغ راهنمایی هوشمند و پریتایم ( پیش زمانبندی )


تصویر نقشه شهرجزئیات تقاطع هاهماهنگ سازی تقاطع هامشاهده رویدادهای سیستمصفحه گزارش تقاطع
  • در اتاق معاونت حمل و نقل شهرداری یزد در خدمت آقای مهندس آثاری هستیم (1389).   آقای مهندس می گوید، چهارراه یزدباف را بیاورید، چهارراه انتخاب و ضمن دیدن ترافیک چهارراه با دوربین، وضعیت چراغها و حضور ماشینها روی سنسورها را مشاهده و صحت عملکرد را بررسی می کنیم. آقای مهندس می گوید من خیلی در مورد کنترل این چهارراه فکر کرده ام، بنظرم اگر بطور سه زمانه به این شکل کنترل شود، بهتر است و با کاغذ و قلم، مسیر حرکت هر فاز را مشخص می کند. من ضمن تعجب از اینکه ایشان اینقدر دقیق و آشنا به ریزه کاریها هستند، میپرسم می شود ولی آیا شما مطمئن هستید ( متاسفانه با کمال معذرت خیلی از معاونت های حمل و نقل در کشور ما حتی چهارراههای شهرشان را نمی شناسند، چه رسد به اینکه بدانند چگونه کنترل می شود.) در کمتر از یک دقیقه آلگوریتم کنترل چهارراه را از اتاق معاونت حمل و نقل تغییر داده و با دوربین صحت عملکرد را مشاهده می کنیم.
  • مدیر مرکز کنترل شهر ... فیلم یک پسر بچه دستفروش را که دوربین های نظارت ثبت کرده اند، نشان می دهد، که در انتهای شب با کنترل دستی چهارراه، زمان چهارراه را بر اساس زمان لازم برای فروش خود تنظیم می کند. درب کوچک کلیدهای پلیس غالبا فراموش می شود که قفل شود. صحبت از راه حل برای این مشکل می شود. می گویم نرم افزار سیستم را خودمان نوشته ایم، براحتی با چند دستورالعمل کلیدهای پلیس را از مرکز غیر فعال و در زمان مناسب اپراتور مرکز کنترل دوباره فعال می کند
  • پروژه مرکز کنترل شهر ... را در حضور مشاور که شهر دیگری بود ، تحویل می دادیم. مشاور پروژه با دیدن امکانات و راحتی کار باسیستم ( بخصوص تعریف تقاطع برای سیستم ) قرارداد خرید 4 کنترلر و نرم افزار را در کمتر از یک ماه با ما بست.