تصویر نقشه شهر برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک نمایید.
نرم افزار کنترل هوشمند ترافیک

نرم افزار مرکز کنترل ترافیک شهری برای تقاطعهای با چراغ راهنمایی هوشمند و پریتایم ( پیش زمانبندی )


تصویر نقشه شهرجزئیات تقاطع هاهماهنگ سازی تقاطع هامشاهده رویدادهای سیستمصفحه گزارش تقاطع
  • امکان اضافه کردن ساده چهارراه جدید با کمک ادیتور گرافیکی
  • امکان قراردادن هر تصویر حتی عکس چهارراه برای احساس و شناخت بهتر اپراتور مرکز کنترل
  • ثبت تغييرات انجام شده توسط کاربران مجاز سيستم همراه با زمان تغييرات LOG 
  • دسترسی با رعايت مسائل امنيتي از طريق شبکه Ethernet يا به صورت تحت وب به نرم افزار
  •  بانک هاي اطلاعاتي استاندارد براي ذخيره سازي اطلاعات
  • امکان تعريف تنظيم های خاص در زمان هاي خاص (Scheduling)