Traffic light Controller برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک نمایید.
كنترلر هوشمند چراغ راهنمایی

چراغ راهنمايي هوشمند ( كنترل هوشمند ترافیک ) بر اساس تعداد خودروهاي عبوري از روي سنسورها


Traffic light ControllerTraffic light Controller
  •  در ساعت 13 یک روز بهاری در سال 1374 در  بلوار  بعثت تقاطع  رضا در شهر مشهد برای اولین بار راه اندازی و در ساعت 19 آنروز شورای ترافیک پس از اتمام جلسه در محل حضور یافتند. تخصیص زمانهای متفاوت بر اساس تعداد ماشینها باورکردنی نبود، اما با شمارش ثانیه ها همه فهمیدند، که در چهار سیکل متوالی به مسیر بلوار بعثت زمان 32 ثانیه، 28 ثانیه، 25 ثانیه و 38 ثانیه اختصاص داده است و انگار زمان سبز فازها ثابت نیست و براساس تعداد و سرعت ماشین های عبوری کم و زیاد می شود.
  • در زمستان سال 1375 در شهر تبریز سه تقاطع را مجهز به کنترلر هوشمند کردیم. بچه ها شبها از ساعت 11 تا 5 صبح روز بعد کار می کردند. چون برش محل لوپ ها باید در زمان خلوت انجام می شد. من معمولاً آخر شب از بچه ها سر می زدم و سپس برای استراحت به هتل می رفتم. صبح ساعت 7/5 آقای مهندس نورمند مدیر عامل وقت سازمان ترافیک زنگ زدند که تقاطع شریعتی خاموش است. بلافاصله به سر تقاطع رفتم. دیدم دستگاه برق ندارد. مسیر کابل برق را با آقای مهندس دنبال کردیم، از داخل کیوسک راهنمایی می آمد و از یک پریز برق گرفته شده بود. درب پریز را باز کردیم، دیدم یک سیم قطع است، آنرا مجدداً وصل کردیم و کنترلر روشن شد. وقتی دیتالاگر دستگاه را بررسی کردم، متوجه شدم که سیم  در ساعت 5:30 دقیقه صبح زمستان قطع شده است. آقای مهندس با خنده ای گفت ...
  •  تا دیروز در این ساعت یک دستگاه پریتایم با زمان 45 ثانیه و 35 ثانیه تقاطع فرهنگیان شهر یزد را کنترل می کرد. اما حالا یک دستگاه هوشمند، با دقت یک دهم ثانیه حجم ترافیک را محاسبه و پس از 22 ثانیه و 19 ثانیه چهارراه تخلیه و رنگ چراغها عوض می شود. براستی در طول روز چند ساعت در وقت و هزینه مردم صرفه جویی و آلودگی و ترافیک کمتر می شود.
  •  به مسئول مرکز کنترل شهر ... تلفن می زنم و می گویم با توجه به اینکه بیش از 28 ماه از راه اندازی چهارراه ها گذشته است و دوره گارانتی تمام شده است، بهتر است افرادی را جهت آموزش تعمیر و نگهداری معرفی و یا یک شرکت در شهر شما این مسئولیت را بعهده گیرد. با تعجب می گوید، مگر این دستگاهها خراب هم می شوند. نمی دانم خوشحال از این باشم که حتی  یکی از دستگاهها در طی این مدت یکبار هم خراب نشده اند، اما یاد درس "Fault Detection"  استادم جناب آقای دکتر خادم زاده در دانشگاه صنعتی شریف (1367) می افتم که " همه چیز غیر از خدا خراب شدنی است" . پس می گویم بهتر است اینکار را بکنید.
  • امروز 91/7/15 نصب شانزدهمین دستگاه کنترل هوشمند را در شهر "م" به پایان رساندیم. آقای مهندس "خ" که از افراد بسیار با تجربه در تعمیر و نگهداری سیستمهای هوشمند است پیامک زیر را برایم زد: " آقای مهندس اس ام اس زدم که بگم دستگاه جدید خیلی عالی شده" .
  • از مهندس "ص" ناظر تیم های تعمیر و نگهداری شهر ... پرسیدم در طی 6 ماه اخیر 22 دستگاه شرکت ما چند خرابی داشته است، فایل خرابیها را نگاه و می گوید دستگاههای ساخت شرکت شما خرابی نداشته  و فقط 3 مورد تنظیم ساعت داشته ایم.