Traffic light Controller برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک نمایید.
كنترلر هوشمند چراغ راهنمایی

چراغ راهنمايي هوشمند ( كنترل هوشمند ترافیک ) بر اساس تعداد خودروهاي عبوري از روي سنسورها


Traffic light ControllerTraffic light Controller
  • تنظيم پاترنها بصورت گرافيكي و اضافه كردن خودكار پاترن هاي زرد و هشدار عابر
  • آلگوريتم كنترل زمان واقعي (Real Time ) با پاسخ سريع ( سيستم ACS )
  • تخصيص سنسورها به فازها بصورت گرافيكي 
  • تعريف اهميت هر سنسور بطور مجزا و آناليز اتوماتيك آن
  • گروه بندی سنسورهای یک فاز برای کنترل بهتر چهارراه هایی که مسیرهای یک فاز دارای بار ترافیکی متفاوتی در ساعت های مختلف روز هستند.
  • اعلان سبز شدن چراغ به راننده ( با توجه به کاهش کارایی شمارشگرهای معکوس در سیستمهای هوشمند، جهت کاهش تاخیر در شروع حرکت رانندگان، در زمان گذر چراغ از قرمز به سبز، در چند ثانیه انتهای زمان قرمز چراغ زرد نیز شروع به چشمک زدن می کند.)
  • امکان داشتن چراغ چشمک زن زرد و قرمز در بین فازهای فرماندهی ( در میادین بزرگ بهتر است چراغ های داخل میدان را گاهاً به جای قرمز و یا سبز، چشمک زن قرمز یا زرد کنیم، تا در صورت خلوت بودن راننده در رینگ داخل میدان متوقف نشود. در سیستم BITS چراغ می تواند در یک فاز سبز، در فاز بعدی چشمک زن قرمز یا زرد و در فاز بعدی قرمز و یا هر طور دلتان می خواهد باشد. امکان داشتن 12 فاز متوالی متفاوت در سیستم BITS وجود دارد.)