توجه! قابلیت جاوا اسکریپت مرورگر شما غیر فعال می باشد!
در بیشتر بخش های سایت از قابلیت جاوا اسکریپت استفاده شده و غیر فعال بودن آن به منزله عدم نمایش و کارکرد درست قسمت های مذکور خواهد بود! تیم فنی هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد
كنترلر هوشمند چراغ راهنمایی
چراغ راهنمايي هوشمند ( كنترل هوشمند ترافیک ) بر اساس تعداد خودروهاي عبوري از روي سنسورها
نرم افزار کنترل هوشمند ترافیک
نرم افزار مرکز کنترل ترافیک شهری برای تقاطعهای با چراغ راهنمایی هوشمند و پریتایم ( پیش زمانبندی )
کنترلر چراغ راهنمایی پریتایم
کنترل چراغ های راهنمایی بر اساس جدول زمانی از پیش تعریف شده ( زمانبندی شده )